JK Rowling ແມ່ນການສໍ້ໂກງທັງຫມົດ - VIDEOໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ Harry Potter ແລະ JK Rowling ແລະເບິ່ງວ່ານາງແມ່ນແທ້ເປັນ "ຕື່ນ" ຍ້ອນວ່າທຸກຄົນເບິ່ງຄືວ່າຈະຄິດ.

ຈອງເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງຂອງຂ້ອຍສໍາລັບວິດີໂອໃຫມ່!

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂ້ອຍ:

ປື້ມຂອງຂ້ອຍ: Forging Iron Mental - https://amzn.to/2uxRvCs
ເຟສບຸກ: http://www.facebook.com/americanaprime1776
Twitter: http://www.twitter.com/americana_prime
Email: americanaprime @ gmailcom

ວິດີໂອນີ້ຄັ້ງທໍາອິດທີ່ປາກົດຢູ່ https://www.youtube.com/watch?v=CPn6LCLYR9w