Youtube: PASSION WAGS. PSG-Monaco: ຄົ້ນພົບແມ່ຍິງຂອງຜູ້ນຂອງສອງທີມໃນຮູບສຸດທ້າຍຄໍາວ່າຊື່ສໍາລັບ Paris Saint-Germain?
ຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານ Strasbourg, Lille ແລະ Nantes, ຜູ້ຫຼິ້ນຂອງນະຄອນຫຼວງໄດ້ຮັບ Monaco, ວັນອາທິດ 21 ເມສາ, ຢູ່ 21 ຊົ່ວໂມງຢູ່ Parc des Prince

ວິດີໂອນີ້ຄັ້ງທໍາອິດທີ່ປາກົດຢູ່ https://www.youtube.com/watch?v=eySuFYnyei4