ປະເທດອິນເດຍ: ນັກຫຼີ້ນເຄັກເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ເມືອງ Kashmir defy ໄດ້ແນວໃດ & # 039; lockdown ໄດ້

ແມ່ຍິງຄຣິກເກັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ກ້າເຮັດແນວໃດ & # X; ລັອກ

ບົດຄວາມນີ້ປາກົດຢູ່ຄັ້ງທໍາອິດ (ໃນພາສາອັງກິດ) ເວລາຂອງອິນເດຍ