ປະຊາຊົນ 95% ຊື້ ໝາກ ນາວຊະນິດນີ້ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ - SANTE PLUS MAG

ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດທະນາແລະສົ່ງເສີມກະສິ ກຳ ອິນຊີ, ມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານເຮັກຕາໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນປອດສານພິດໃນ 2018, ມີອັດຕາສ່ວນ 9.5% ຂອງຟາມຝຣັ່ງ. ໃນກໍລະນີຂອງຄົວເຮືອນ, 5% ຂອງການຊື້ອາຫານຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດ.

ບົດຄວາມນີ້ປາກົດຢູ່ເທິງສຸດ HEALTH PLUS MAGAZINE