Guinea-Bissau: ກອງທັບບໍ່ຄິດອີກຕໍ່ໄປວ່າ "ການຍຶດ ອຳ ນາດແບບຍັບຍັ້ງ", ເຮັດໃຫ້ຜູ້ ນຳ ຂອງລາວ ໝັ້ນ ໃຈອີກຄັ້ງ - JeuneAfrique.com

ກອງທັບໃນ Guinea-Bissau ບໍ່ຄິດອີກຕໍ່ໄປວ່າ "ການຍຶດເກາະທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ" ແລະບໍ່ແມ່ນ ...
ຫນ້າ 1 ຂອງ 204