ຜູ້ຊົມ 'Game of Thrones' ກຽດຊັງ trailer ຮູບເງົາ, ແຕ່ພວກເຂົາຈະປ່ອຍຫນຶ່ງສໍາລັບລະດູ 8 ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ - BGR

ໃນປັດຈຸບັນວ່າຂີ້ຝຸ່ນໄດ້ຖືກຕົກລົງແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໄດ້ dissipated, ໃນຕອນກາງຄືນວັນອາທິດ, ...
ຫນ້າ 1 ໃນ 74