Tunisia: Kuriat, Paradise ເທິງທະເລ - JeuneAfrique.com

ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ Monastir, ຫມູ່ເກາະແຫ່ງນີ້ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນຍ້ອນວ່າມັນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຂ້ອນຂ້າງ ...
ຫນ້າ 1 ຂອງ 175